Uniwersalna lista badań okresowych – obowiązkowy przegląd stanu zdrowia i nie tylko!