Polityka prywatności i cookies

PROSZĘ PRZECZYTAĆ. KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ PODLEGA PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ REGULAMINOWI WITRYNY.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Zapoznaj się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi Państwa danych osobowych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dot. polityki prywatności, zapraszamy do kontaktu z nami na adres: kontakt@sekretyhipokratesa.pl

Doceniamy zaufanie, jakie Państwo macie do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdą Państwao informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Państwa dane, gdy korzystasz z Naszej strony internetowej (https://www.sekretyhipokratesa.pl – dalej zwanej „Stroną”).

§1 Administrator danych osobowych.

Administratorem danych jest Konrad Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Startup Launch Konrad Krajewski NIP 9121822639 REGON: 362276776 adres: Młyńska 34, Oława 55-200. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem e-mailowo pisząc na adres e-mail: kontakt@sekretyhipokratesa.pl (“sekretyhipokratesa”). Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dalej: RODO) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.

We wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Nami:

§2 Cele i podstawy prawne przetwarzania.

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celu wykonywania umów zawieranych z Partnerami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:
 3. Komunikacji z czytelnikami i podmiotami trzecimi, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.
 4. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
 5. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
 6. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
 7. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).
 8. Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
 9. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 10. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 11. W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 12. Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o w uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 13. Celu marketingu platformy sekretyhipokratesa.pl, w tym informowanie o wydarzeniach lub działalności Spółki.
 14. Dostarczania informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o usługach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefonicznie). Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.
  Do celów komunikacji handlowej oraz telefonicznej potrzebuję Państwa zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mogą Państwo ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.
 15. W celach analitycznych, statystycznych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną sekretyhipokratesa.pl. Dane przetwarzane co celów analitycznych i statystycznych polegającym w szczególności na analizie danych pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies, przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 16. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook (Meta), Instagram, Linkedin, YouTube) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami. Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
 17. W stosunku do zamieszczanych komentarzy i danych widocznych na naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art.  6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.
 18. W celu promocji i marketingu. W sytuacji, gdy przekażesz nam swoje dane w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym dane dot. wizerunku, dane te będą przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu usług i produktów Administratora oraz podnoszenia ich jakości. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.
 19. Zbieranie danych wrażliwych, dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Państwa świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 
 20. W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą ze Spółką (podstawa prawna, odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji i zawarcia umowy (art. 6 ust.1 lit. b oraz 6 ust.1 lit. c RODO), a w przypadku danych dodatkowych dobrowolnie podanych – w oparciu o Państwa zgodę; do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w których aplikacja została pozyskana). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie niektórych danych może być niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, jak również do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.
 21. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

§3 Komu mogą być przekazywane Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w paragrafie 2 (cele i podstawy prawne przetwarzania) oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §6.

W razie potrzeby Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne, podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym, , platformie społecznościowej, platformie do świadczenia usług, innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Państwa zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. 

Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone są co do zasady przez podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Państwa dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia przewidziane RODO mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców znajdują się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.

§4 Profilowanie danych

Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii) wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację, w tym prawa lub wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez preferencji Użytkowników (więcej o analizie wskazano w rozdziale Polityka plików cookies).

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO).

§5 Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie sekretyhipokratesa.pl Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

§6 Polityka Cookies

Strona wykorzystuje pliki cookie.

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika wchodzącego na Stronę, który m.in. umożliwia prawidłowe działanie określonych funkcji. Używamy również plików cookie do gromadzenia danych statystycznych dotyczących liczby osób odwiedzających stronę internetową oraz sposobu korzystania z niej. Dane te pozwalają na rozwój i optymalizację strony internetowej. Korzystamy także z cookies w celu zapamiętania dokonanych przez Państwa z pomocą Strony wyborów, tak by nie było konieczności dokonywać ich wielokrotnie (np. w zakresie języka wyświetlania Strony, czy akceptacji plików cookie).

Dane zgromadzone za pośrednictwem plików cookie umieszczonych za pomocą naszej Strony są wykorzystywanie wyłącznie do celów własnych, a nie do celów osób trzecich. W szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia i przeglądarki użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę.

Stosowane przez nas pliki cookie mogą być usuwane automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej przez użytkownika (tzw. „sesyjne pliki cookie”) lub przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w celu usprawnienia przyszłych wizyt na stronie internetowej (tzw. „trwałe pliki cookie”). Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Strona może korzystać z cookies marketingowych lub z analityki dostarczanej przez podmioty trzecie, jak również może korzysta z innych podobnych technik śledzących zachowanie użytkowników.

Strona zawiera wtyczki oraz odnośniki do innych stron internetowych (takich jak serwisy społecznościowe), których administratorami są inne podmioty. Na stronach tych ich administratorzy mogą zamieszczać inne rozwiązania typu cookies, niż opisane powyżej. Zalecamy każdorazowo zapoznanie się z zasadami dotyczącymi rozwiązań typu cookies stosowanych przez tych dostawców, które udostępniają oni na swoich stronach internetowych.

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited– w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań marketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie opublikowanych reklam na portalu należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie  produktami lub usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).
 • narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę; Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie dot. zasad korzystania z narzędzi Google.
 • Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram, YouTube, Linkedin. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta) są współadministrowane przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwana dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.

Dane przetwarzane w ramach platformy Linkedin są współadministrowane przez Administratora oraz Linkedin Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zwany dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności. 

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

Jak uniknąć plików cookie?

Możecie Państwo zablokować wykorzystywanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby automatycznie odrzucała umieszczanie plików cookie lub informowała o każdym przypadku, kiedy strona internetowa żąda zapisania pliku cookie. Można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookie przy pomocy przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę nad stosowaniem plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Instrukcje zarządzania plikami cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Na podanych poniżej stronach można uzyskać dodatkowe informacje – opisujące możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:

Google Chrome –https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Apple Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Windows Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

§7 Prawa wynikające z RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi w szczególności: kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Spółki lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – i w przewidzianym w nich zakresie – przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli nie chcą Państwo, aby Spółka przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw lub w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Okres przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

1. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;

2. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako administratora danych, związanych z przetwarzaniem określonych danych;

3. do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4. do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom:

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio ze Spółką, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być organy i służby państwowe, w tym w szczególności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy). Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z RODO przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.