Podsumowanie 90 powszechnych leków onkologicznych

24 sierpnia 2016
Podsumowanie 90 powszechnych leków onkologicznych

Wpis poświęcony jest ważnej publikacji, która ukazała się na jamaotolaryngology.com, wywołała one poruszenie w środowisku medycznym. Tytuł publikacji: „Unintended Consequences of Expensive Cancer Therapeutics.­ The Pursuit of Marginal Indications and a Me-Too Mentality That Stiftes Innovation and Creativity. The John Conley Lecture„

Polskie tłumaczenie: Niepożądane Konsekwencje Kosztownych Terapii Przeciwnowotworowych. Dążenie do Marginalnych Wskazań i Mentalność Me-Too, Która Hamuje Innowacje i Kreatywność. Wykład Johna Conleya.

Autorzy publikacji: Tito Fojo, Sham Mailankody, Andrew Lo zestawili ze sobą i podsumowali badania na temat 90 leków onkologicznych: leków celowanych, chemioterapeutyków oraz przeciwciał monoklonalnych, które zostały dopuszczone przez FDA i są stosowane w USA (FDA – Food and Drug Administration – Agencja Żywności i Leków).

Publikacja podsumowująca 113 badań leków, większość z tych leków to stare, często mało skuteczne chemioterapeutyki, zapakowane w „nowe pudełko” z kosmetyczną zmianą. Koszt stosowania niektórych z nich to nawet 10 000 $ miesięcznie. Koncerny farmaceutyczne często delikatnie modyfikują skład leku, mało istotna zmiana daje możliwość na rynek starego leku w nowym opakowaniu. W poniższej tabeli znajdziecie leki onkologiczne stosowane na prawie wszystkie typy nowotworów, np. nerki, prostaty, płuc, kości, piersi, wątroby, jelita, itp.

Krótkie omówienie istotnych danych:

  • Agent – nazwa leku, numerek przy nazwie jest odnośnikiem do szczegółowych badań i publikacji naukowych, lista znajduje się na końcu publikacji.
  • Approval Data – data dopuszczenia leku.
  • PFS (Progression-free survival) – przeżycia wolne od progresji (rozwoju choroby), czyli na jak długo lek zatrzymał rozwój choroby. Dane przedstawione są w miesiącach.
  • OS (Overall Survival) – całkowite przeżycia, czyli o jaki okres czasu lek wydłużył życie pacjenta. Dane przedstawione są w miesiącach.
  • Dane we wszystkich publikacjach opracowane zostały na podstawie porównania wyników badań 2 grup: grupy kontrolnej z grupą badawczą.
  • Grupa badawcza – grupa chorych stosującą określony lek onkologiczny.
  • Grupa kontrolna – grupa chorych cierpiąca na ten sam typ nowotworu co grupa badawcza, lecz przyjmujący placebo (substancję nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta).
  • Średnia skuteczności wszystkie wymienionych leków onkologicznych wyniosła: PFS: 2,5 miesiąca; OS: 2,1 miesiąca. Czyli: średnio leki te wstrzymały dalszy rozwój raka na czas 2,5 miesiąca oraz wydłużyły życie chorego o 2,1 miesiąca, w porównaniu do grup kontrolnych.
  • W badanych klinicznych leki są testowane na pacjentach najczęściej w zaawansowanym stadium choroby, dlatego powyższa średnia nie dotyczy osób, u których wcześnie wykryto chorobę.

Na podstawie powyższych wyjaśnień jesteś w możliwe jest samodzielne przeanalizowanie poniższych danych:


Warto szczególnie zwrócić uwagę na 1 lek – Taxol (paclitaxel), stosuje się go w walce z nowotworami jajnika i w zaawansowanych stadiach raka piersi, jako drugi rzut chemii. Taxol zwiększa ryzyko, że nowotwór ewoluuje i zmieni swoją estrogenozależność – nowotwór przestaje być estrogenozależy i stosowane leki przestają efektywnie działać. Dodatkowo Taxol zwiększa wyrzut do krwiobiegu komórek odpowiadających za przerzuty. Doktorzy Tito Fojo, Sham Mailankody, Andrew Lo na temat Taxolu: „Podobnie, bowiem wielu uważało, że leki kierowane w mikrotubule, takie jak paklitaksel (taksol) zabijają komórki poprzez hamowanie mitozy. 25 leków ukierunkowanych na mitozę zostało opracowanych i wprowadzonych w badania kliniczne, a wszystko to bez uprzedniego udowodnionej skuteczności u ludzi. Osiągnięciem tego wysiłku był uzyskany wynik badania na poziomie odpowiedzi około 1% (komórki reagujące na lek) w ponad 2 000 guzów litych.”

Bibliografia

Fojo, S. Mailankody, A. Lo, (2014), Unintended Consequences of Expensive Cancer Therapeutics—The Pursuit of Marginal Indications and a Me-Too Mentality That Stifles Innovation and Creativity, “JAMA Otolaryngol Head Neck Surg”, 140(12):1225-1236

Komentarz farmaceuty Janusza Nawolskiego dostępne jest w wywiadzie na YouTube:

Przejdź do poprzedniego artykułu Poprzedni artykuł

Podsumowanie 90 powszechnych leków onkologicznych

4 metody leczenia autoagresji - farmaceuta Janusz Nawolski

Następny artykuł Przejdź do następnego artykułu

Podsumowanie 90 powszechnych leków onkologicznych

Kosmetyki a Twoje zdrowie: niebezpieczne związki, które warto unikać